Rekuperační jednotky Paul Focus 200

advokat@aknovakova.eu

Rekuperační jednotky Paul Focus 200

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka HAIDY a.s., IČ: 28219309, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 23438/2019 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji níže uvedené movité věci evidované na soupisu majetkové podstaty pod č.:

  • 35 – Rekuperační jednotka Paul Focus 200
  • 519 – Rekuperační jednotka Paul Focus 200 (neúplná-chybí součásti)

Podmínky prodeje:

  1. Movité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž mohou být prodány jako soubor movitých věcí tak i po jednotlivostech,
  2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
  3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
  4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
  5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
  6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
  7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Značka:

MSPH 96 INS 23438/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Čáslavská, Vinohrady, Česko

Kraj:

Hlavní město Praha

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

07.05.2020
07.05.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty