Rodinný dům okres Jičín

jirifara@jirifara.cz

Rodinný dům okres Jičín

V insolvenčním řízení nabízím k prodeji rodinný dům s příslušenstvím v obci Zámostí-Blata, okres jičín.

Nemovitosti:

– pozemek parc. č. st. 2/2, jehož součástí je budova Zámostí, č.p. 3,
– pozemek parc. č. st. 2/3, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.,
a
– spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. st. 2/4, na němž stojí budova bez č.p./č.e.,

vše zapsáno na listech vlastnictví číslo 443 a 444 pro katastrální území Zámostí, obec Zámostí-Blata,
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Nemovité věci

06.03.2019
05.03.2020


Informace o zadavateli

Jiří Fara jirifara@jirifara.cz

Související inzeráty