Rodinný dům ve městě Bor u Tachova

Značka: KSPL 58 INS 21136 / 2019

Cena: 150000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nehmotný majetek

25.08.2022
13.09.2022

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.
KSPL 58 INS 21136 / 2019, nabízíme k prodeji rodinný dům s jednou bytovou jednotkou bez nebytových prostor ve městě Bor.

 • pozemek parc. č. st. 117/2 o výměře 104 m2 , jehož součástí je stavba č.p. 41, bydlení,
 • pozemek parc. č. 2842 o výměře 117 m2 , ostatní plocha,

vše zapsáno v katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, k.ú. Bor u Tachova na LV 19.

Jedná se o podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem sedlové střechy s valbami. Nosné konstrukce smíšené zdivo, základy betonové. Dům bez izolací, vzlínání vlhkosti. Stropy nad PP betonové, dále dřevěné trámové s rovným podhledem. Krov je dřevěný vázaný, krytina eternitové šablony částečně chybějící. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Úpravy povrchů vápenné, vnější opadaný břízolit. Dveře dřevěné, různé druhy, případně chybí. Okna jsou dřevěná, podlahy v obytných místnostech dřevěné. Ostatní podlahy betonová mazanina, starší keramika.

Schodiště betonové a dřevěné. Vytápění chybí, elektroinstalace světelná i motorová. Vnitřní kanalizace svedena do veřejné kanalizace. Kuchyně, WC, koupelna – vesměs bez vybavení. 

Dispozice: základem starší rodinný dům – v přízemí chodba a jedna místnost, totéž v patře.

K domu nedokončená přístavba s jednou místností v přízemí a dvěma místnostmi v patře.

Technický stav: Velmi špatný technický stav. Do domu zatéká, jsou nutné rekonstrukce prakticky všech sledovaných konstrukcí, t.j. od střechy přes výměnu rozvodů, oken, dveří podlah po vybavení.

Inzerce nemovitosti bude trvat 60 dní, nabídky je možné činit v min. výši 150.000,- Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

 


Informace o zadavateli

JK Insolv, v.o.s. JK Insolv, v.o.s. info@jkinsolv.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2022 31.12.2022 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.09.2022 10.10.2022 Středočeský kraj 360000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!