Skladové zásoby

office@akvoda.cz

Skladové zásoby

Skladové zásoby

Značka: MSPH 96 INS 19061 / 2019

Kategorie: skladové zásoby

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 96 INS 19061 / 2019, Dlužník: MELSCHER s.r.o., Ve žlibku 1800/77, Praha 9, IČ: 24245313

Skladové zásoby (fitinky lisovací a šroubovací, flexi hadice, sprchové kouty a zástěny, vodovodní a sprchové hlavice)

Viz příloha, seznam zboží

Smlouva  se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 29.3.2020.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy

Ostatní majetek

21.02.2020
20.02.2021


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Související inzeráty