Směnka vlastní

libuse.hanclova@seznam.cz

Směnka vlastní

Insolvenční správce nabízí ke koupi vlastní směnku s doložkou  “Bez protestu” obsahující bezpodmínečný slib zaplatit dne 31. 12. 2014 směnečnou sumu :  78 750 000 Kč. Nárok je vykonatelný, když Městský soud v Praze vydal dne 2.10.2018 pod čj. 13 Cm 215 /2017-36 rozsudek, kterým uložil směnečnému dlužníku zaplatit 78 750 000,- Kč s příslušenstvím. Rozsudek nabyl právní moci dne 17.11.2018. Směnečný dlužník je toho času neznámého pobytu.

Podmínky prodeje:

Nabídky se podávají písemně , a to v listinné podobě na adresu insolvenčního správce: Sdružená konkurzní v.o.s., Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem nebo elektronicky na e-mailovou adresu libuse.hanclova@seznam.cz.

Lhůta pro podání nabídek končí 31.8.2020.

Značka:

Směnka

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Finanční majetek

08.07.2020
31.08.2020


Informace o zadavateli

Libuše Hančlová Sdružená konkurzní v.o.s. libuse.hanclova@seznam.cz

Související inzeráty