Software HAIDY 2.0 – počítačový program pro automatizované ovládání domácnosti, bližší informace na www.haidy.cz

advokat@aknovakova.eu

Software HAIDY 2.0 – počítačový program pro automatizované ovládání domácnosti, bližší informace na www.haidy.cz

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka HAIDY a.s., IČ: 28219309, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 23438/2019 insolvenční správkyně dlužníka nabízí k prodeji:

  • Software HAIDY 2.0 – počítačový program pro automatizované ovládání domácnosti, bližší informace na www.haidy.cz

Podmínky prodeje:

  1. předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou,
  2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
  3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
  4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
  5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
  6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku nejpozději do 01. března 2020 prostřednictvím e-mailu insolvence@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetek

03.02.2020
02.02.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu

Související inzeráty