Software HAIDY 2.0 – počítačový program pro automatizované ovládání domácnosti, bližší informace na www.haidy.cz

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

03.02.2020
02.02.2021

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka HAIDY a.s., IČ: 28219309, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 23438/2019 insolvenční správkyně dlužníka nabízí k prodeji:

 • Software HAIDY 2.0 – počítačový program pro automatizované ovládání domácnosti, bližší informace na www.haidy.cz

Podmínky prodeje:

 1. předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou,
 2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku nejpozději do 01. března 2020 prostřednictvím e-mailu insolvence@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  06.12.2023 31.05.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.11.2023 17.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!