Soubor 7 automobilů

m.vecera-is@centrum.cz

Soubor 7 automobilů

 

Insolvenční správce dlužnice Michaela Macháčková, sp. zn. KSBR 40 INS 1609/2015, nabízí k přímému prodeji 7 osobních automobilů z majetkové podstaty dlužnice. Automobily jsou nabízeny pouze jako soubor, nikoliv jednotlivě!

 

Jedná se o vozidla ve velmi špatném technickém stavu s nájezdem přes 500.000 km.

 

Soubor tvoří následující vozidla:

 

– Škoda Fabia 1,9 SDI, RZ 3B4 2800, r.v. 2001  má vadu převodovky, nelze nastartovat

– Škoda Fabia 1,4  50 kW, RZ  5B1 2151, r.v. 2000  – nelze nastartovat

– Škoda Octavia  1,9 TDI 66 kW, RZ 1B4 1212, r.v. 2002  pojízdné

– Škoda Fabia  1,4  50 kW, RZ 6B3 2221, r.v. 2001 – porucha motoru, nelze nastartovat

– Škoda Fabia 1,2 47 kW, RZ 6B9 7151, r.v. 2006– nepojízdné, závada zamykacího mechanismu

– Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW, RZ 1BS 1313, r.v. 2003 – nepojízdné

– Škoda Octavia 1,9TDI 66 kW, RZ 1BM 7757, r.v. 2000 – motor v chodu

 

Bližší informace spolu s více fotografiemi s ohledem na kapacitní možnosti serveru pouze na vyžádání zaslaná na adresu: m.vecera-is@centrum.cz. Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSBR 40 INS 1609/2015“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 4.11.2019 do 16:00 hod. Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávaný soubor vozidel. K nabídkám doručeným po tomto termínu nebude přihlíženo stejně jako k nabídkám neobsahujícím výše uvedené náležitosti. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné kauce ve výši 10.000,- Kč. Kauci je potřeba složit na účet majetkové podstaty (číslo bude sděleno vážným zájemcům na vyžádání) s poznámkou, že jde o kauci, v termínu pro podávání nabídek, v opačném případě nebude k nabídce přihlíženo. V případě neuzavření kupní smlouvy do pěti pracovních dnů od doručení výzvy prodávajícího propadá složená záloha jako smluvní pokuta. Neúspěšným zájemcům bude složená záloha vrácena zpět na účet, z něhož byla složena, a to do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy s případným vítězem. Soubor vozidel bude prodán nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky. V takovém případě budou došlé kauce vráceny do pěti pracovních dnů od ukončení výběrového řízení. Není možný odpočet DPH.

Movité věci

10.10.2019
09.10.2020


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Související inzeráty