SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU – STŘÍBRNÉ ŠPERKY, BIŽUTERIE A OSTATNÍ DROBNÉ PŘEDMĚTY

radoslav.lavicka@isolc.cz

SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU – STŘÍBRNÉ ŠPERKY, BIŽUTERIE A OSTATNÍ DROBNÉ PŘEDMĚTY

Vyhlašovatel: Insolvenční správce dlužníka:

LOOK Plzeň s.r.o., IČO 29078601, sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy.

Předmět převodu: Soubor stříbrných šperků, bižuterie a ostatních drobných předmětů

Bližší info v přiložené nabídce.

Movité věci

10.10.2019
31.10.2019


Informace o zadavateli

Radoslav Lavička, Mgr. radoslav.lavicka@isolc.cz

Související inzeráty