Soubor movitého majetku v probíhajícím insolvenčním řízení vedeného Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. KSBR 40 INS 12578 / 2020

Značka: KSBR 40 INS 12578 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Domky 530, 691 05 Zaječí

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

02.07.2023
02.08.2023

V rámci připravovaného prodeje nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s., k odkupu soubor movitého majetku dle položkového seznamu v příloze této inzerce v probíhajícím insolvenčním řízení vedeného Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. KSBR 40 INS 12578 / 2020.

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • minimální kupní cena 250 000 Kč,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 2.8.2023

V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu: insolvence@burian-penka.cz.  V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu: insolvence@burian-penka.cz.

V cenové nabídce uveďte:

 • nabízenou kupní cenu, identifikaci zájemce (jméno, příjmení, název obchodní firmy, IĆ, adresu trvalého bydliště či sídla),
 • telefonní kontakt
 • souhlas s podmínkami prodeje majetku

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr.Penka Miroslav insolvence@burian-penka.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!