Soubor movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka TRIOL CZ, a.s., MSPH 98 INS 18503/2018

zlamalova@insolvencni-servis.cz

Soubor movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka TRIOL CZ, a.s., MSPH 98 INS 18503/2018

Insolvenční správce Insolvenční servis v.o.s.  dlužníka TRIOL CZ, a.s., IČ: 46355863 sp. značka MSPH 98 INS 18503/2018, nabízí ke koupi movitý majetek sepsaný v majetkové podstatě dlužníka (zveřejněno v ISIR, oddíl B-22) nacházející se v objektu v Krchově č.p. 11 okres Příbram, k.ú. Petrovice u Sedlčan.

Vzhledem k tomu, že část movitého majetku je pevně spojená s objektem (např. jeřáb mostový 5t, válcová zkušebna brzd), insolvenční správce preferuje, aby případný zájemce zakoupil tento movitý majetek spolu s nemovitostí. Kompletní seznam movitého majetku (spojený se stavbou i samostatně stojící), je nedílnou součástí přílohy. Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

V případě zájmu, prosím o zaslání cenové nabídky na email zlamalova@insolvencni-servis.cz.
Osobní prohlídka movitého majetku vč. nemovitosti je možná dne 30.9.2019 od 10,30 hodin do 11,30 hodin po předchozí dohodě s p. Zlámalovou, tlf. 777 673 902 (v případě zájmu o prohlídku prosím o sdělení do 25.9.2019).

Movité věci

12.09.2019
11.09.2020


Informace o zadavateli

zlamalova@insolvencni-servis.cz

Související inzeráty