SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ

info@curatores.cz

SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 96 INS 20086/2019 nabízí k prodeji soubor movitých věcí.

DLUŽNÍK JE PLÁTCEM DPH.

MOvité věci bude možné vidět na adrese Kolbenova 942/38a, Praha v termínech 8. 6. 2020 a 26.6. 2020 vždy v čase 14:00 – 17:00 hod.

kabely jističe a chrániče
čelovka – 3x plastový kabel 20 m
digitální teploměr příslušenství (šroubky, matice)
ochranné brýle – 2x DYMO štítkovač – 2x
laser držák na sklo KRAFTIXX
popisovač štítků (Brother – P- Touch) ventilátor MAKITA BCF 201Z
testovač kabelů digitální multimetr KEWTECH KT203
odizolovací kleště soubor majetku (izolační pásky, dutiny, oka, šrouby, hmoždinky, gelové kabelové spojky)
transformátová páječka ETP 5 125 W kamera WONDEREX WNO 4632 IWS
ruční vysavač MAKITA DCL 180Z – 2x kovová police – 4x – nosnost 1000 kg
vykružovák MAKITA -2x – oscilační bruska kovové schůdky – 4x
Pattfield PA 2000 HP pásky – nouzový východ – Olympia Elektronics – eco light -4x
přímočará pila BOSH PST 650 přepínač reprosoustav DEXON PS 140
rotační bruska MAKITA HR 2450 router BOARD 951Ui2HnD
taška – nářadí (šroubováky, nůžky, kleště, kladiva) – 4x eBOX router BOARD – 3x
vrtačka MAKITA DHP 456RF3J – 3x XENYX 802 Bus Mixer
zápustná krabice – smart home čtečka docházky ANVIZ – 2x

 

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 30.6.2020.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

 

Movité věci

21.05.2020
30.06.2020


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty