SPOLEČNÝ PRODEJ POZEMKŮ V RÁMCI INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ DLUŽNÍKŮ BYTY JESENICE S. R. O. A BYTY JESENICE 2 S. R. O., SP. ZN. MSPH 99 INS 19339 / 2020 A MSPH 99 INS 21440 / 2020

Značka: MSPH 99 INS 19339 / 2020, MSPH 99 INS 21440 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Nemovité věci

30.11.2023
15.01.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčních řízení dlužníků Byty Jesenice s. r. o., IČ: 27677036 a Byty Jesenice s. r. o. 2, IČ: 08283079 vedených pod sp. zn. MSPH 99 INS 19339 / 2020 a MSPH 99 INS 21440 / 2020 ke společnému prodeji níže uvedený nemovitý majetek:

 • pozemek p.č. 714/74, zapsaný na LV č. 2383, k. ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/75, zapsaný na LV č. 2383, k. ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/76, zapsaný na LV č. 2383, k. ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/77, zapsaný na LV č. 2383, k.ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/78, zapsaný na LV č. 2383, k.ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/79, zapsaný na LV č. 2383, k.ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/80, zapsaný na LV č. 2383, k.ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/43, zapsaný na LV č. 3926, k. ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/44, zapsaný na LV č. 3926, k. ú. Jesenice u Prahy
 • pozemek p.č. 714/81, zapsaný na LV č. 3926, k. ú. Jesenice u Prahy

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkami č. 1 až č. 7 a pod položkami č. 2 až č. 4 ) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčních řízení vedených na dlužníky Byty Jesenice, s.r.o. a Byty Jesenice 2, s. r. o.) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
– celá kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15.2.2024;
– zájemce musí bezhotovostně uhradit kauci ve výši 500.000,- Kč do 15.01.2024;
– návrh smlouvy v požadovaném počtu vyhotovení musí být doručen do sídla Insolvenčního správce, tj. na adresu Indra-Šebesta v.o.s., Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno, a to v zalepené, neporušené zásilce s označením „NEOTEVÍRAT – VŘ – BYTY JESENICE“.
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 11:00 dne 15.01.2024. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „NABÍDKA – BYTY JESENICE s. r. o.  a BYTY JESENICE 2 s. r. o.“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

 


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!