Spoluvlastnické podíly dlužníka sp. zn. KSPH 72 INS 21612/2014

Značka: KSPH 72 INS 21612/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Miskovice, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

22.11.2019
30.09.2022

Insolvenční správce dlužníka, insolvenční řízení je vedené pod sp. značkou KSPH 72 INS 21612/2014, nabízí k prodeji mimo dražbu:

 1. spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 na pozemku parc. č. 337/7 (trvalý travní porost) o výměře 172 m2, zapsaný na LV č. 10039 pro k.ú. a obec Miskovice, sepsaný v majetkové podstatě dlužníka pod položkou n1;
 2. spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 na pozemku parc. č. 380/9 (pozemek ve zjednodušené evidenci) o výměře 120 m2, zapsaný na LV č. 10039 pro k.ú. a obec Miskovice sepsaný v majetkové podstatě pod položkou n2;
 3. spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 553 (ostatní plocha) o výměře 150 m2, zapsaný na LV 10117, pro katastrální území a obec Miskovice sepsaný v majetkové podstatě dlužníka pod pořadovým číslem n3. Podmínky prodeje: Úhrada kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy na účet majetkové podstaty ins. správce. Spoluvlastníci podílů neprojevili zájem o koupi podílu na pozemcích. Prodej učiněn zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.

Informace o zadavateli

zlamalova@insolvencni-servis.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!