Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k.ú. Horní Lideč, okr. Vsetín

Značka: Horní Lideč

Cena: 900000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Horní Lideč, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

15.09.2021
10.11.2021

Spoluvlastnické podíly na převážně zemědělských pozemcích v katastrálním území Horní Lideč, obci Horní Lideč, okr. Vsetín, a to podíl 2/3 na pozemcích 62165 m2 (LV 943), podíl 2/15 na pozemku 1888 m2 (LV 16), podíl 1/6 na pozemcích 8431 m2 (LV 17), podíl 1/12 na pozemku 2280 m2 (LV 18), podíl 1/3 na pozemku 132 m2 (LV 19), podíl 1/3 na pozemcích 646 m2 (LV 905), podíl 1/3 na pozemcích 5178 m2 (LV 942) a podíl 1/6 na pozemku 969 m2 (LV 1037). Jedná se v převažujícím rozsahu o pozemky mimo intravilán obce, především o zemědělské pozemky, které jsou součástí větších celků zemědělsky využívaných ploch (pastvin, luk, orné půdy). V menší míře jsou zastoupeny lesní pozemky, které jsou součástí menších lesních celků. Několik pozemkových parcel se nachází v intravilánu obce. Podrobné informace v dražební vyhlášce a ve znaleckém posudku, obojí k dispozici u dražebníka.  

Nejnižší podání: 900.000 Kč. 

Minimální příhoz: 10.000 Kč. 

Dražební jistota: 90.000 Kč.

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku: 955.237 Kč.

Dražba se uskuteční elektronicky na www.jrdrazby.cz, a to dne 21.10.2021; zahájení dražby v 11:00 hodin, ukončení dražby nejdříve ve 12:00 hod. 

Prohlídky: 29.09. a 11.10.2021, sraz zájemců vždy ve 12:00 hod. v Horní Lidči (okr. Vsetín), na parkovišti u budovy místní knihovny na adrese Horní Lideč 115 (u dřevěné zvonice).  

Úplné znění dražební vyhlášky k dispozici u dražebníka a dále na www.licita.cz a www.jrdrazby.cz .


Přílohy:

Informace o zadavateli

LICITA s.r.o. Ing. Pavel Bezstarosti licita@licita.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.10.2021 19.11.2021 Celá ČR
  Středočeský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 31.10.2022 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 17.11.2021 Karlovarský kraj 325000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 18.11.2021 Celá ČR 700000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!