Spoluvlastnický podíl ½ na pozemcích o výměře 11049 m2 v obci Bukovník, okr. Klatovy

Značka: Bukovník

Cena: 100000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

09.06.2024
12.07.2024

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemcích o celkové výměře 11049 m2 v katastrálním území Bukovník, okr. Klatovy. Pozemky se nachází na jihozápadním okraji katastrálního území Bukovník (mezi obcí Bukovník a Žihobce) a jsou součástí většího celku půdy, která je dle dostupných informací využívána soukromým zemědělcem jako pole či pastvina. Pozemek p.č. 867/1 o výměře 10596 m2 je veden v KN jako trvalý travní porost, pozemek p.č. 867/2 o výměře 453 m2 je veden v KN jako ostatní plocha, neplodná půda.
Prodej nejvyšší nabídce.
Lhůta pro podávání nabídek končí 12.7.2024, 12:00 hod.


Přílohy:

Informace o zadavateli

LICITA s.r.o. Bc. Aneta Hájková licita@licita.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!