Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemcích a RD Málkov u Přimdy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

17.05.2023
18.06.2023

V insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 89 INS 18448/2021 nabízíme k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl 1/3 na rodinném domě a pozemcích:

 • podíl 1/3 na pozemku parc. č. st. 13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, jehož součástí je stavba č.p. 5 v části obce Málkov, rodinný dům;
 • podíl 1/3 na pozemku parc č. st. 18/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m2;
 • podíl 1/3 na pozemku parc. č. 1131, zahrada, o výměře 1160 m2;
 • podíl 1/3 na pozemku parc. č. 1257, vodní plocha, o výměře 37 m2,

vše zapsáno na LV č. 83 v katastrálním území Málkov u Přimdy, obec Přimda, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Obvyklá cena je stanovena znaleckým posudkem z 27.2.2023 na částku 500 000,- Kč, který je dostupný v insolvenčním rejstříku https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=54042581

Podmínky prodeje jsou následující:

 • Prodej bude realizován nejvyšší nabídce, minimální cena je však 350 000,- Kč;
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zájemců.

Další informace a fotografie k nabízeným nemovitým věcem naleznete ve znaleckém posudku dostupném ve výše uvedeném odkazu.

Nabídky zasílejte na adresu info@florianova-insolvence.cz

Nabídky je možné zasílat do 18. 6. 2023.


Informace o zadavateli

Insolvenční správce FLM michaela.florianova@adleges.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!