Spoluvlastnický podíl 1/4 na zemědělských pozemcích v k.ú. Dobřany, okres Plzeň-jih

licita@licita.cz

Spoluvlastnický podíl 1/4 na zemědělských pozemcích v k.ú. Dobřany, okres Plzeň-jih

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtvrtiny na převážně zemědělských pozemcích o celkové výměře 36071 m2 v katastrálním území Dobřany (okres Plzeň – jih). Většina pozemků (pozemky o celkové výměře 32749 m2) je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, pozemky o celkové výměře 2814 m2 jsou vedeny jako trvalý travní porost, pozemek o výměře 172 m2 jako vodní plocha a úzký pruh pozemku o výměře 336 m2 je veden jako lesní pozemek. Pozemky nejsou v souvislém celku, jsou po menších celcích roztroušeny v okolí Dobřan. Dle dostupných informací jsou zemědělské pozemky obhospodařovány, insolvenčnímu správci ani zprostředkovateli však není známo, zda jsou ohledně pozemků uzavřeny nějaké nájemní smlouvy.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 14.11.2019, 12:00 hod.

Prodej nejvyšší nabídce. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny učiněné nabídky bez uvedení důvodu.

Nemovité věci

10.10.2019
09.10.2020


Informace o zadavateli

LICITA s.r.o. Ing. Pavel Bezstarosti licita@licita.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty