spoluvlastnický podíl id. 1/14 na nemovitostech LV 303 pro obec a kat. území Volárna

Cena: 260000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

08.09.2022
31.12.2022

Insolvenční správce prodá:

spoluvlastnický podíl id. 1/14 na pozemku st. 57/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
jehož součástí je stavba čp. 72 (bydlení) Volárna, na pozemku parc. č. 821/1
(zahrada) a na pozemku parc. č. 821/8 (zahrada), vše v kat. území Volárna,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Kolín na listu vlastnictví číslo: 303 pro obec a kat. území Volárna. Podrobnosti viz přiložený znalecký posudek.

Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce.

Uzávěrka nabídek 31.12.2022.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky zájemců bez udání důvodu.

Kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí.


Přílohy:

Informace o zadavateli

turon@isturon.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  16.11.2022 19.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.11.2022 30.11.2022 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.11.2022 10.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.11.2022 15.01.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!