Spoluvlastnický podíl 1/2 na bytové jednotceo velikosti 2+1

sotek@akostruznicka.cz

Spoluvlastnický podíl 1/2 na bytové jednotceo velikosti 2+1

Insolvenční správce dlužníka Miroslava Poppa, jehož ins. řízení je vedeno pod sp. zn. KSOS 39 INS 8254/2017, nabízí k prodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka, a to:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na bytové jednotce č. 1779/9 – byt, vymezené v budově č.p. 1779, Nový Jičín – bytový dům (LV č. 6085, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí), stojící na pozemku parc. č. St. 1308, zastavěná plocha a nádvoří (LV č. 6085, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí), podíl na společenských částech domu a pozemku o velikosti 5381/94959,

vše zapsáno na LV č. 6149 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí,

Nabídky zasílejte na e.mailovou adresu steiglova@akostruznicka.cz

Nemovité věci

12.04.2019
11.04.2020


Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Související inzeráty