Spoluvlastnický podíl na nemovitosti o vel ½ – Lovčice u Kyjova

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

09.05.2023
26.05.2023

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti o vel ½ – Lovčice u Kyjova

 

Insolvenční správkyně Mgr. Zuzana Hrudová, 28. října 813/248, 709 00 Ostrava, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na: parcela 7420 – orná půda, výměra 802m2, zemědělský půdní fond, Okres Hodonín, obec Lovčice, Kat. území: Lovčice u Kyjova, LV 1060

(V KN je zapsáno v SJM, přestože reálně vlastní pan Svoboda podíl ve výši ½, nevypořádané SJM, manželství rozvedeno od r. 1998.)

 

Insolvenční dlužník:   Otakar Svoboda, Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, PSČ 697 01, Okres Hodonín.

Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení dlužníka, řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pob. v Pardubicích, pod sp. zn. KSPA 44 INS 21786/2019.

Výběr nejvhodnějšího zájemce o koupi nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka.

Prodej je realizován formou přímého prodeje zájemci s nejvyšší nabízenou kupní cenou.

Konečná prodejní cena podléhá odsouhlasení zajištěných věřitelů.

Veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem a převodem vlastnictví nese kupující.

 

Znalecký posudek nebyl vyhotoven.

 

Podmínky prodeje:

Nabídka zájemce musí obsahovat:

 • přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště),
  • prohlášení, že se nejedná o osobu uvedenou v § 295 insolvenčního zákona. Případně doložení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona
  • označení insolvenčního řízení (sp. zn. KSPA 44 INS 21786/2019)
 • označení předmětu zájmu (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na: parcela 7420 – orná půda, výměra 802m2, zemědělský půdní fond, Okres Hodonín, obec Lovčice, Kat. území: Lovčice u Kyjova, LV 1060)
 • nabídku kupní ceny.
 • emailový a telefonický kontakt

Nabídky je možno učinit do: 25. 5. 2023 vč.

Cenové nabídky je v případě Vašeho zájmu možno zasílat přímo na emailový kontakt:

kancelar-hrudova@centrum.cz, na adresu:

Mgr. Zuzana Hrudová, insolvenční správkyně, 28. října 813/248, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, případně zaslat do datové schránky:

DS: brbaet3

 

Kupní cena musí být uhrazena na účtu majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Insolvenční správce má právo odmítnout nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Konečná prodejní cena podléhá odsouhlasení zajištěných věřitelů.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběr nabídek kdykoli zrušit.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Po uplynutí výše uváděné lhůty budou vyhodnoceny veškeré došlé cenové nabídky a vybrán zájemce s nejvyšší dosaženou nabídkou.

 

Informace o zadavateli

Zuzana Hrudová zuzana.hrudova@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!