Spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Neustupov

recepce@tpspravce.cz

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Neustupov

Spoluvlastnický podíl o velikosti 55/576 na nemovitosti:
– pozemek parc. č. St. 144, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Neustupov, č.p. 85, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 144,
– pozemek parc. č. St. 147, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
– pozemek parc. č. 1110, lesní pozemek.

Vše zapsáno na LV č. 192, obec Neustupov, katastrální území Neustupov, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Minimální kupní cena stanovena znaleckým posudkem, tj. 147.000 Kč.

Nemovité věci

29.06.2020
29.06.2021


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty