Spoluvlastnický podíl o veikosti 1/3 – Stavební parcela č. parc. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 10 (rod. dům)

Cena: 214666,67 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Martinice v Krkonoších, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

26.11.2021
31.12.2021

Likvidační správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku, evidovaného jako stavební parcela č. parc. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 10 (rod. dům), a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemcích, evidovaných jako pozemkové parcely č. parc. 150/2 – trvalý travní porost, č. parc. 151 – zahrada a č. parc. 1096/2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 28, v katastrálním územní Martinice v Krkonoších, obec Martinice v Krkonoších, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním  pracovištěm Semily.

Dům byl postaven cca v roce 1970 a nachází se 60 m vlevo od silnice ve směru na Studence, v zástavbě rodinných domů. Dům je ve špatné technickém stavu. Přípojky: elektro, voda ze studny, odpady do jímky. K domu patří sklad, přístavek a studna hluboká 10m. Zastavěná plocha 177m2 a užitní plocha 110 m2. Na nemovitosti je zapsáno věcné břemeno – braní vody ze studny.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž nejnižší cena činí 214 666,67 Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření.

Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu likvidačního správce TRUST IN, v.o.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 31.12.2021. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. MAGDALENA RŮŽIČKOVÁ- NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail).

Likvidační správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytne žádné záruky za vady na majetku ani nebude odpovídat za správnost a/nebo úplnost dokumentace k majetku, bude-li kupujícímu předána.

Likvidátor pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Veškeré transakční náklady, spojené s převodem tohoto majetku ponese kupující. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.


Informace o zadavateli

info@trustin.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!