Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech

Značka: KSUL 89 INS 13680/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

27.11.2023
22.01.2024

Mazurkovič-insolvence v.o.s., IČ: 037 31 383, se sídlem Dvořákova 868, 356 01 Sokolov,

Insolvenční správce dlužníka: Jakub Jindra, nar. 8. 4. 1987,  bytem Kalek E19, 431 32 Kalek

Sp. zn.: KSUL 89 INS 13680/2023

 

 Předmětem tohoto výběrového řízení je:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:

 

 • Pozemek parc. č. St. 29, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kalek, č. e. 19, rodinná rekreace
 • Pozemek parc. č. 35/2, trvalý travní porost
 • Pozemek parc. č. 75/9, trvalý travní porost

Vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, na L.V. č. 262, katastrální území a obec Kalek.

Minimální kupní cena předmětu výběrového řízení byla stanovena na částku ve výši  1.500.000,-Kč a je nutné ji uhradit na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Pro případné schůzky je kontaktní osobou insolvenční správce Mgr. Vladimír Mazurkovič, a to prostřednictvím emailu mazurkovic-insolvence@seznam.cz.

 • Všechny nabídky musí obsahovat:
 • úředně ověřený podpis, popř. elektronický podpis
 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště, včetně kontaktních údajů
 • U právnických osob uvádějte název, IČO a sídlo, osoba, která za právnickou osobu jedná doloží své oprávnění k zastupování
 • Nabídku kupní ceny, minimální kupní cena je 1.500.000,-Kč

Přílohy:

Informace o zadavateli

Vladimír Mazurkovič mazurkovic-insolvence@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!