Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, k.ú. Vsetín, obec Vsetín

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Stará Cesta 1781, Vsetín, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

13.04.2022
30.06.2022

Jako insolvenční správce dlužníka Mgr. Radomíra Juřičky nar. 18.05.1955 a Aleny Juřičkové nar. 30.05.1965 v řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 54 INS 13668 / 2020 po předchozím schválení přímého prodeje insolvenčním soudem nabízím k prodeji:
– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 vzhledem k celku k jednotce č. 1781/31 byt, vymezeno v budově Vsetín č.p. 1781, být. dům (LV 11124) na parcele č. 6172 (LV 11124), zapsáno na LV č. 11184, pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín;
– spoluvl. podíl o velikosti 727/326790 na společných částech byt. domu č. 1781, byt. dům (LV 11124) a pozemku parc. č. 6172, zastavěná plocha a nádvoří (LV 11124) zapsáno na LV č. 11124, pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín
za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši složena na účet insolvenčního řízení před podpisem kupní smlouvy
b) vybrána bude nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou s výhradou odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu
c) zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby a navrhovanou cenu
d) náklady spojené s prodejem věci nese kupující, taktéž náklady spojené s převzetím věci
Nabídky zasílejte nejpozději do 30.06.2022 na adresu insolvenčního správce: Michal Šimků, Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky ID: wmks9xb nebo na email: insolvence@aksd.cz


Informace o zadavateli

Michal Šimků insolvence@aksd.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!