Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 88/2, zahrada, Velký Borek

justicekulhavy@gmail.com

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 88/2, zahrada, Velký Borek

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 88/2, zahrada,zapsáno na LV č. 804, kat.území Velký Borek, Katastrální úřad proStředočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník

Nemovité věci

10.03.2020
10.03.2021


Informace o zadavateli

Václav Kulhavý justicekulhavy@gmail.com

Související inzeráty