Správce konkursní podstaty Ing. Zdeňka Nymburského nabízí k postoupení pohledávku za Martinem Pačesem, nar. 02.05.1967

Značka: 39 K 12/2006

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

31.05.2023
17.06.2023

Správce konkursní podstaty dlužníka Ing. Zdeňka Nymburského nabízí k postoupení pohledávku vůči Martinu Pačesovi, bytem Chrást 97, 289 14 Chrást, nar. 02.05.1967.

 

Pohledávka je vykonatelná na základě exekučního titulu – rozsudku č.j. 6C 165/2008-40 vydaného Okresním soudem v Nymburce, exekuce je vedená pod sp.zn. 228 EX 1387/09.

 

Pohledávka se skládá z neuhrazené jistiny ve výši 154.076,32 Kč a úroků z prodlení vyčíslených ke dni 13.01.2023 ve výši 539.020,87 Kč. Za podmínky nejvyšší nabídce a platba před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky

– konkursní správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči konkursní podstatě ze strany zájemců,

– Správce nenese odpovědnost za dobytnost pohledávky.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – Pačes”, a to nejpozději do 16.6.2023 do 12:00 hodin.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!