Stroje a zařízení

prvnikonkursni@iol.cz

Stroje a zařízení

Insolvenční správce dlužníka v konkursu TopDesign Stavby s.r.o., IČ 27345866 Vlastibořice 72, 463 44 Vlastibořice, První konkursní, v.o.s.,  IČO: 26424568 se sídlem: Severozápadní II č. 32/306, 141 00 Praha 4, vyzývá návazně na pokyn věřitelského orgánu a souhlas insolvenčního soudu k podání nabídek na odkup níže uvedených movitých věcí (strojů a zařízení) zapsaných v soupisu majetkové podstaty:

 

Jedná se o:

 

  • CNC čtyřstranná profilová fréza, KP MBQ 723, rok výroby 2014
  • Sušárna dřeva Kartes
  • Válcový dopravník 4 ks
  • kontejner na piliny
  • Odsávací a filtrační zařízení MF 90200, rok výroby 2014
  • Pila drážkovací FS 550, rok výroby 2013
  • Dopravník hnaný 2 ks
  • Lis na masiv JKS & TRADE MORAVIA

Podmínkou prodeje je platba předem.

 

 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede insolvenční správce (IS), a následně musí být nejvyšší nabídka odsouhlasena věřitelským výborem (VV), přičemž IS a VV může odmítnout všechny  nabídky, nebude-li nabízená cena dostatečná.

 

 

Nabídky zasílejte jednotlivě po jednotlivých vozidlech (v nabídce může být samozřejmě uvedeno více vozidel, ale se samostatnými cenami).

Nabízené ceny budou obsahovat i DPH 21%.

 

Kontakt na jednatele dlužníka ing. Martina Beksu:

beksa.martin@gmail.com, tel: 773 932 090

 

 

Nabídky zasílejte písemně nebo e-mailem či do datové schránky neprodleně, nejpozději tak, aby byly doručeny do 20.10.2020, a to na adresu insolvenčního správce:

 

 

 

První konkursní, v.o.s., Severozápadní II č. 32/306, 141 00 Praha 4, e-mail: prvnikonkursni@iol.cz

ID datové schránky: qk6rnke

 

Značka:

KSLB 82 INS 7400/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Vlastibořice, Česko

Kraj:

Celá ČR

Galerie:

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

16.09.2020
20.10.2020


Informace o zadavateli

První konkusní První konkursní, v.o.s. prvnikonkursni@iol.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty