Technologická řada jehož součástí je OPTICKÝ TŘÍDIČ – TECHNOLOGIE „CHROMEX“ S KOMPLETNÍM ŘÍDICÍM SYSTÉMEM – prodlouženo

Značka: Globodera FEBE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Movité věci

04.10.2022
31.08.2023

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540 se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary zapsaná u OR, vedeného KS v Plzni, oddíl A, vložka 28541, insolvenční správce dlužníka

GLOBODERA GROUP s.r.o. v likvidaci se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3346/91, PSČ 702 00

TECHNOLOGICKÁ ŘADA SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

 1. VYKLÁDACÍ STANICE

Popis

Konstrukční prvek, který umožňuje vykládání Big-Bagů obsahujících surovinu pro třídění. Vybaveno vynášecím zásobníkem přivádějícím surovinu do pneumatického dopravního systému.

 1. PNEUMATICKÝ TRANSPORTNÍ SYSTÉM

Popis

Systém, jehož úkolem je odebírat surovinu z vykládací stanice a dopravovat ji do vibračního podavače umístěného na třídicí plošině.

Systém se skládá z rotačního dávkovače, který umožňuje rovnoměrné dávkování suroviny do potrubí, ventilátoru generujícího proudění vzduchu umožňujícího transport a cyklonu , který zpomaluje dopad materiálu na vibrační podavač.

Specifikace:

Ventilátor TRL 55 – nucená verze s řemenovým převodem – výkon: 4kW

– hmotnost: 76 kg

– hlučnost: cca 90 dB

– napájení 3x400V; AC 50Hz

Článkový dávkovač RF20D – umožňuje dávkování materiálu, vyroben z práškově lakované oceli

– počet komor: 6

– ochrana: iEC90B5

– otáčky stavidla: 35 ot./min

Motoreduktor – mechanická převodovka

Motor dávkovače

výkon: 2 x 0,75kW

– otáčky motoru: 140001311min – napájení: 3x400V (50Hz)

Cyklon IC20 – pro vyložení materiálu z potrubí po pneumatické dopravě, vyrobený z práškově lakované oceli.

 1. KOVOVÝ SEPARATOR

Popis

Kovový separátor QUICKTRON s klapkou, který umožňuje oddělit veškeré nečistoty s kovy, feromagnetické i neferomagnetické, z proudu plastů. Detekuje kovy v proudu volně tekoucího materiálu a když je detekována kontaminace kovem, okamžitě zavře klapku, což způsobí vymrštění kovu do hadice odpadního skluzu.

Na lince jsou paralelně instalovány 3 kovové separátory, které umožňují dosažení předpokládané kapacity linky.

 1. SYSTÉM OPRACHOVÁNÍ SUROVIN

Popis

Systém odprašování surovin je instalován na výstupu z cyklonu. Umožňuje odsávání prachu a filtraci vzduchu unikajícího z cyklonu. Filtrace probíhá v kaskádě 4 kapsových filtrů a oddělený prach zůstává uvnitř sáčků.

Systém umožňuje výrazně snížit prašnost suroviny.

 1. VIBRAČNÍ PODAVAČ

Popis

Podavač nakonec připraví materiál pro optické třídění a předá jej rovnoměrně rozložený po celé šířce do násypky optického třídiče.

Specifikace:

výkon: 0,75 kW

– napájení: 3x400V (50Hz)

– rozměry: 2m x lm

– regulace rychlosti podávání materiálu

 1. OPTICKÝ TŘÍDIČ – TECHNOLOGIE „CHROMEX“ S KOMPLETNÍM ŘÍDICÍM SYSTÉMEM

Popis

Třídič CHROMEX je multifunkční třídicí (separační) systém jak pro znovuzískání řady cenných materiálů z proudu odpadů, tak pro separaci vměstků materiálů s nežádoucími vlastnostmi (barvy) z proudu finálního produktu.

Třídič je vybaven 3 žlaby pro podávání materiálu, soustavou 6 kamer (VIS) RGB Full-Color s rozlišením 4096 pixelů, soustavou 3 přídavných NIR (near infrared) kamer s optickým rozlišením 0,06 mm.

Spektrometrické senzory (VIS a NIR kamery) měří charakteristická spektra s velmi vysokým optickým rozlišením, což umožňuje efektivní třídění různých druhů materiálů

 

Systém lze rychle přizpůsobit požadovaným úkolům výběrem různých třídicích programů

Třídič obsahuje kompletní systém řízení procesu vybavený 15palcovým barevným dotykovým panelem vizualizujícím funkci třídiče a provozní parametry, alarmy a nastavení.

Specifikace:

 • kapacita: až 1200 kg/h

– počet žlabů pro podávání materiálu: 3 ks (3 x 270 mm)

– počet VIS kamer (RGB Full-color): 6 ks ❑ Rozlišení 4096 pixelů

– počet NIR kamer (blízká infračervená): 3 ks s optickým rozlišením 0,06 mm

 • počet pneumatických vyhazovačů: 162 ks (každých 5 mm) ❑ frekvence výstřelu 1000/s – mikroprocesor❑ řídicí a řídicí systém
 • 15-palcový dotykový panel s vizualizací pracovních funkcí, parametrů, alarmů a nastavení.
 1. ŠNEKOVÉ PŘEPRAVNÍKY

Popis

Podavače pro dopravu hotového výrobku a odpadu z optického třídiče na nakládací stanici BIG – SAG.

Specifikace:

 • výkon: 2,2 kW

– napájení: 3x400V (50Hz)

 1. DVOJITÁ NAKLÁDACÍ STANICE BIG BAG

Popis

Dvoupolohová nakládací stanice BIG-SAG. Na jedné stanici se finální produkt nakládá do BIG BAGů ­a na druhé odpad vznikající při procesu třídění.

 1. BIG-BAG RAMMING SYSTEM S KONTROLOU HMOTNOSTI PRODUKTU

Popis

Úkolem systému je optimalizovat nakládání finálního produktu do Big-Bagů podle hmotnosti. Skládá se ze 4 válců, které zhutňují produkt v BIG-BAGu, což zase umožňuje naložit více materiálu. Hmotnost navíc umožňuje naložit požadované množství produktu.

 1. SET KONSTRUKCÍ A PLOŠIN

Popis

kompletní liniové stavby (plošiny, podesty, žebříky, zábradlí atd.)

 

Podání nabídek prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail. info@insolvencniagentura.cz

Termín podání nabídek do 31.08.2023

1) Majetek nebo část majetku bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny.

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo jinak dle ujednání v kupní smlouvě.

4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

kontakt pro případné dotazy nebo žádosti o prohlídku:

Havlík 608 534 686


Informace o zadavateli

Insolvenční agentura v.o.s. info@insolvencniagentura.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!