Televizní držáky, iPad mini

advokat@aknovakova.eu

Televizní držáky, iPad mini

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka HAIDY a.s., IČ: 28219309, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 23438/2019 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji níže uvedené movité věci evidované na soupisu majetkové podstaty pod č.:

496 – Apple iPad mini – A1432, SN: F4GJLDP5F194

520 – TV držák Solid pro tv 30″ – 60″

521 – TV držák Samsung – model: WMN2000BX/XL

522 – TV držák Stell SHO1004B pro tv 32″ – 60″

Podmínky prodeje:

Movité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž mohou být prodány jako soubor movitých věcí tak i po jednotlivostech,

úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,

zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)

zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,

tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,

je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Značka:

MSPH 98 INS 13483/2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Praha, Česko

Kraj:

Celá ČR

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

12.05.2020
12.05.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty