TICKET ART PRAHA, s.r.o. – prodej pohledávek z majetkové podstaty

Značka: TA 3/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.11.2022
31.12.2022

Insolvenční správce: JUDr. Pavel Korta, insolvenční správce dlužníka: TICKET ART PRAHA, s.r.o. (dále jen „insolvenční správce“).

Dlužník: TICKET ART PRAHA, s.r.o., sídlem Politických vězňů 1531/9, Praha 1, IČ 26467666 (dále jen „dlužník“).

Insolvenční správce prodá mimo dražbu nejvyšší nabídce soubor obtížně vymahatelných pohledávek z majetkové podstaty dlužníka ve jmenovité hodnotě: 19.393.310,34 Kč (dále jen „soubor zpeněžovaných pohledávek“).

Soubor zpeněžovaných pohledávek tvoří přílohu inzerce a je možno jej žádat u insolvenčního správce. Podmínky prodeje:

 • prodej nejvyšší nabídce,
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy,
 • správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávek,
 • prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu/věřitelského výboru.

Uzávěrka nabídek: 8.12.2022 ve 12.00 hod. Do této doby je nutno nabídky doručit písemně nebo e-mailem na adresu insolvenčního správce: JUDr. Pavla Korty, Poštovní č. 2, Ostrava, PSČ 702 00, telefon: 596115888, e-mail: ak.korta@gmail.com.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu a tyto zájemce o odmítnutí nabídek nevyrozumívat.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Korta ak.korta@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.11.2022 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.11.2022 12.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.11.2022 20.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.11.2022 20.12.2022 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!