Úplatné postoupení vykonatelné pohledávky vymáhané v exekučním řízení

info@ak-rihova.cz

Úplatné postoupení vykonatelné pohledávky vymáhané v exekučním řízení

Insolvenční správkyně dne 7.5. 2020 zařadila do soupisu majetkové podstaty dlužníka pohledávku vůči společnosti Real Starling s.r.o., sídlem Roháčová 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 28865375, a to z titulu dlužného nájemného.

Jedná se o pohledávku o celkové hodnotě 838.530 Kč s příslušenstvím. Pohledávka je vykonatelná podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 20 C 205/2019-37 ze dne 3.3. 2020.

Insolvenční správkyně vymáhá plnění předmětné pohledávky v exekuci vedené Exekutorským úřadem Frýdek-Místek pod sp.zn. 142 EX 00510/20.

Dne 03.07.2020 pod č.j. KSPH 67 INS 14766/2018-B-27 vydal KSPH usnesení o zpeněžení majetkové podstaty (této nabízené pohledávky) mimo dražbu. V tomto usnesení stanovil insolvenční soud tyto podmínky:

  • shromáždění veškerých došlých nabídek a následného výběru nejvyšší cenové nabídky v místě a čase prodeje,
  • kupující (postupitel) zaplatí kupní cenu nejpozději při uzavření smlouvy.

Tato věc (Pohledávka) bude inzerovaná prvních 30 dnů na tomto webu.

Insolvenční správkyně přijímá nabídky e-mailem na info@ak-rihova.cz s předmětem e-mailu “REAL STARLING”.

Veškeré došlé nabídky budou vyhodnoceny dne 16.08.2020. Došlé nabídky lze měnit a doplňovat, avšak nejpozději do 15.08.2020 do 23:00. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, pak insolvenční správkyně začne jednat o smlouvě o postoupení pohledávky

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo veškeré došlé nabídky odmítnout a neuzavřít s žádným se zájemců žádnou smlouvu o postoupení pohledávky z majetkové podstaty, jakož ani započíst jednání o smlouvě o postoupení pohledávky z majetkové podstaty.

Případné dotazy zodpoví pan Mgr. Vojtěch Říha, advokát a pověřená osoba insolvenční správkyně, a to na adrese: vriha@ak-rihova.cz, případně na tel: 606 182 522.

Značka:

1103

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

28. října 184, Příbram VII, Příbram, Czechia

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Finanční majetek

14.07.2020
14.07.2021


Informace o zadavateli

Vojtěch Říha info@ak-rihova.cz 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, Czechia
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty