VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AUTA TÁBOR

lustikova@hkadvokati.cz

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AUTA TÁBOR

Prodej nemovitostí – části podniku společnosti AUTA TÁBOR, s.r.o.

Insolvenční správce dlužníka AUTA TÁBOR, s.r.o., IČ: 29382823, se sídlem Měšická 3083, Tábor, řízení vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 27 INS 16269 / 2017 v rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka vyhlašuje výběrové řízení na prodej části podniku dlužníka – zejména jeho nemovitostí, tedy budovy autosalonu a autoservisu s administrativním zázemím v Táboře. Část podniku bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku a uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy.

Detailní podmínky výběrového řízení si zájemci vyžádají na emailu: vyberove.rizeni@hkadvokati.cz , nebo stáhnou z webových stránek www.burzaspravcu.cz .

Pro zájemce o účast ve výběrovém řízení proběhne prohlídka části podniku, respective nemovitostí a movitých věcí v termínech a časech uvedených v Podmínkách VŘ.

Insolvenční správce vyzývá všechny potenciální zájemce, aby si vyžádali podmínky VŘ na emailu: vyberove.rizeni@hkadvokati.cz a činili své nabídky, a to v souladu s Podmínkami výběrového řízení.

K nabídkám doručeným bez předchozí akceptace Podmínek Výběrového řízení nebude přihlíženo.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré došlé nabídky a to bez udání důvodu.

Nemovité věciPodniky

17.06.2019
15.06.2020


Informace o zadavateli

lustikova@hkadvokati.cz lustikova@hkadvokati.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty