vodní, lesní a ostatní pozemky v k.ú. Koryčany (okres Kroměříž)

einsolvence@zizlavsky.cz

vodní, lesní a ostatní pozemky v k.ú. Koryčany (okres Kroměříž)

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 45 INS 9942 / 2018dlužníka Petra Ševčíka následující majetek:

 • pozemek parc. č. 2534/21,
 • pozemek parc. č. 2556/24,
 • pozemek parc. č. 2556/25,
 • pozemek parc. č. 2563/1,
 • pozemek parc. č. 2565/8,
 • pozemek parc. č. 2600/10,
 • pozemek parc. č. 2600/12,
 • pozemek parc. č. 2601/6,
 • pozemek parc. č. 2601/7,
 • pozemek parc. č. , 2601/9,
 • vše zapsáno na LV č. 2949, pro obec Koryčany, okres Kroměříž, vedeno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: platil@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055

Nemovité věci

14.03.2019
31.12.2019


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty