Vrak osobního automobilu Renault Laguna 2,2 dCi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Movité věci

11.04.2023
11.05.2023

Insolvenční správce dlužníka Tomáše Březiny, sp. zn. KSBR 32 INS 8463/2016, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužníka nepojízdný vrak osobního automobilu Renault Laguna 2,2 dCi, poprvé registrovaný 11. 3. 2005, tvar karoserie: liftback. Vozidlo nemá platné Osvědčení o technické způsobilosti ani povinné ručení. Po domluvě je zde možnost prohlídky automobilu.

Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –  LAGUNA BŘEZINA“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 12. 5. 2022 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávané vozidlo. K nabídkám doručeným po uvedeném termínu nebude přihlíženo. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné kauce ve výši 3.000,- Kč. Kauci je potřeba složit na účet majetkové podstaty: 255508180/0600 s poznámkou: „kauce 4Z9 9079“ a s uvedením identifikačního čísla dlužníka (65362403) jako VS. Automobil bude prodán nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Pro podrobnější informace o automobilu a/nebo sjednání termínu prohlídky piště na email: splichal@akreal.com.


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.06.2023 18.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!