VW Passat RZ 4K4 8430 r.v. 1999, najeto 265.000 km

info@insolvencniagentura.cz

VW Passat RZ 4K4 8430 r.v. 1999, najeto 265.000 km

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540 se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary zapsaná u OR, vedeného KS v Plzni, oddíl A, vložka 28541, insolvenční správce dlužníka

Daniel Střílek, nar. 06.10.1980, bytem Radošov 164, 362 72 Kyselka nabízí k prodeji majetek dlužníka uvedeného výše.

VW Passat RZ 4K4 8430 r.v. 1999, najeto 265.000 km

Havarované přes střechu, bourané na zadní pravý bok, opraveno svépomocí, nefunkční ruční brzda, potřeba vyměnit axiální táhla, špatná geometrie, prasklý chladič.

 

Podání nabídek prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail. info@insolvencniagentura.cz

Termín podání nabídek do 28.02.2020

1) Majetek nebo část majetku bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Pro prodej je nutný souhlas insolvenčního soudu.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny.

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo jinak dle ujednání v kupní smlouvě.

4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

kontakt pro případné dotazy nebo žádosti o prohlídku:

Havlík 608 534 686

Movité věci

11.02.2020
10.02.2021


Informace o zadavateli

Insolvenční agentura v.o.s. info@insolvencniagentura.cz

Související inzeráty