Výběrové řízení MSPH 91 INS 9504/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

13.04.2023
25.05.2023

Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK, v.o.s, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, vyhlašuje výběrové řízení na odkupu pohledávek v soupisu majetkové podstaty, viz, přiložené usnesení. 

Písemná nabídka musí obsahovat: 

– výši nabízené kupní ceny

– doklad o schopnosti uhradit kupní cenu v nabízené výše, který nesmí být starší 10 dnů od podání nabídky

-identifikační údaje osoby, která nabídku činí ( jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště fyzické osoby; název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby);

– kontaktní údaje ( telefonické a e-mailové spojení)

Písemné nabídky lze podávat nejpozději do 25.5.2023 do 14:00 hodin, a to na email: detmer@insolvenceok.cz, a v kopii na email: podatelna@insolvenceok.cz  s tím, že na později doručené nabídky nebude brát zřetel a nebudou zahrnuty do výběrové řízení a nebude se k ním přihlížet. 

Ing. Soňa Krčová, MBA


Přílohy:

Informace o zadavateli

Soňa Krčová oddluzeni3@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!