Výběrové řízení na prodej bytových/nebytových jednotek z majetkové podstaty dlužníka Lubomíra Chybíka

Značka: KSOS 36 INS 5148/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

07.12.2020
21.12.2020

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. vyhlašuje dvoukolové výběrové řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Lubomíra Chybíka, trvale bytem Ostrava – Moravská Ostrava, Hrabákova 1780/5, PSČ 702 00.

Předmětem prodeje jsou níže specifikované bytové a nebytové jednotky:

1) Bytová jednotka č. 2397/2, na ulici Londýnská 2397/60, Praha Vinohrady, a k ní náležející podíl na společných částech domu (vše zapsáno na LV č. 4909 a LV č. 2592, pro k.ú. Vinohrady)

2) Bytová jednotka č. 938/115, na ulici Pod Harfou 938/38, Praha Vysočany, a k ní náležející podíl na společných částech domu (vše zapsáno na LV č. 5079 a LV č. 4637, pro k.ú. Vinohrady) a pozemek p. č. 991/108 (zapsaná na LV č. 6104, pro k.ú. Vysočany)

3) Bytová jednotka č. 777/122, na ulici Poděbradská 777/9b, Praha Vysočany, a k ní náležející podíl na společných částech domu (vše zapsáno na LV č. 4017 a LV č. 3732, pro k.ú. Vysočany) a dále spoluvlastnický podíl ve výši 1/673 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3750, k.ú. Vysočany

4) Bytová jednotka č. 777/220, na ulici Poděbradská 777/9c, Praha Vysočany, a k ní náležející podíl na společných částech domu (vše zapsáno na LV č. 4017 a LV č. 3732, pro k.ú. Vysočany) a dále spoluvlastnický podíl ve výši 1/673 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3750, k.ú. Vysočany

5) Parkovací stání, jež je vymezeno jako Spoluvlastnický podíl ve výši 1/208 na nebytové jednotce – jiný nebytový prostor č. 777/900 v budově č.p. 777 zapsaný na LV č. 4437, k.ú. Vysočany

 

Podmínky výběrového řízení (VŘ):

 • Přímý prodej nejvýhodnější nabídce;
 • Vyhlašovatel VŘ si vyhrazuje právo neoznačit žádnou z obdržených nabídek za vítěznou a nevyhlásit tak vítěze výběrového řízení, a to bez udání důvodu;
 • Výběrové řízení bude probíhat formou dvoukolového VŘ, přičemž z prvního kola budou vybrány dvě nejvyšší nabídky, které budou zařazeny do druhého kola VŘ. Ve druhém kole budou moci uchazeči, kteří v prvním kole předložili dvě nejvyšší nabídky, na výzvu správce svoje nabídky navýšit, či setrvat na původních nabídkách;
 • Termín trvání VŘ: První kolo správce vyhlašuje do 21.12.2020 do 12:00 hod. včetně; za nabídku doručenou v termínu se považuje nabídka, která bude doručena do kanceláře insolvenčního správce na adresu Indra-Šebesta v.o.s., Brno, Čechyňská 16, PSČ: 602 00, a to v neprůhledné, zalepené obálce s nápisem “NEROZLEPOVAT – VŘ – Chybík Lubomír – Prodej jednotek”; Druhé kolo bude vyhlášeno insolvenčním správcem po vyhodnocení prvého kola VŘ, kdy bude správcem stanoven termín pro navýšení nabídek v rámci druhého kola VŘ.
 • Předložená nabídka zájemcem musí obsahovat tyto údaje:
  • Označení kupujícího (v případě FO: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, IČ; v případě PO: název společnosti, adresa sídla společnosti, IČ, statutární orgán společnosti);
  • Nabízená kupní cena bez DPH uvedena číslem i slovem za každou jednotlivou položku uvedenou shora (pokud nebude v nabídce uvedeno, že se jedná o kupní cenu bez DPH, bude částka obsažená v nabídce posuzována jako částka bez DPH);
  • Označení konkrétní bytové/nebytové jednotky, za kterou je nabízená kupní cena nabízena.
 • Předmět prodeje je prodáván ve stavu „jak stojí a leží“.

Insolvenční správce poskytne fotodokumentaci předmětu prodeje na písemné (e-mailové) vyžádání doručené na e-mail: lukas.kotoun@indra-sebesta.cz

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!