Vyhlášení výběrového řízení na odkup souboru pohledávek – 2P Commercial Agency s.r.o.

rychlikova@dunovska.cz

Vyhlášení výběrového řízení na odkup souboru pohledávek – 2P Commercial Agency s.r.o.

Společnost AB insolvence v.o.s., IČO 24738115, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00, jako insolvenční správce dlužníka 2P Commercial Agency s.r.o., IČO: 614 58 848, sídlem U Zvonařky 291/3, Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „Dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 22349/2016, vyhlašuje výběrové řízení na společný odkup dvou souborů (tj. Souboru 1 a Souboru 2) neuhrazených pohledávek Dlužníka specifikovaných v příloze č. 1 a 2.

Bližší informace naleznete v příloze.

Pohledávky

10.07.2019
31.07.2019


Informace o zadavateli

rychlikova@abinsolvence.cz Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Související inzeráty