Vyhlášení výběrového řízení u dl. AWAC TRADE ENERGY a.s., k spis. zn. KSBR 54 INS 27137 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.11.2023
20.12.2023

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. tímto vyhlašuje veřejné výběrového řízení na prodej položek majetkové podstaty č. 4, 5, 6 soupisu majetkové podstaty dlužníka spol. AWAC TRADE ENERGY a.s., se sídlem Mečová  358/8, Brno, IČO: 28461967 k spis. zn. KSBR 54 INS 27137 / 2015.

Předmět Výběrového řízení

 • Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:
 • pohledávky za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o.
 • Pohledávka za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. ze smlouvy o úvěru č. SU/01/INVI/01/27116255 uzavřené dne 4.5.2009 mezi Raiffeisenbank, a.s. jako původním věřitelem, a FONATANA DEVELOPMENT, s.r.o., přihlášená a zjištěná v insolvenčním řízení vedením Měským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 3183/2013 vůči FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (přihláška P1, dílčí pohledávka č. 1) – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 4 (dále jen „zajištěná pohledávka č. 1“),
 • Pohledávka za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. z neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy o postoupení pohledávke uzavřené dne 17.12.2012 mezi AWAC TRADE ENERGY, a.s., jako postupitelem a FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. jako postupníkem, přihlášená a zjištěná v insolvenčním řízení vedením Měským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 3183/2013 vůči FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (přihláška P1, dílčí pohledávka č. 2), včetně příslušenství a veškerých práv s ní spojených – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 6 (dále jen „nezajištěná pohledávka č. 2“),včetně jejich příslušenství, zajištění a veškerých práv s ní spojených (zejména pohledávky na náhradu škody vůči společnosti GRM Insolvence v.o.s. jakožto insolvenčního správce dlužníka FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., o niž je vedenou soudní řízení u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 36 C 125/2023),

(společně dále jen „Předmět prodeje č. 1“).

 • pohledávka za společností REVERS-IMPEKS REAL ESTATE s.r.o. ze smlouvy o úvěru č. SU/01/INVI/01/26766451 uzavřené dne 19.2.2009 mezi Raiffeisenbank, a.s. jako původním věřitelem, a REVERS-IMPEKS REAL ESTATE s.r.o. – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 5 (dále jen „zajištěná pohledávka č. 3“)včetně jejich příslušenství, zajištění a veškerých práv s ní spojených (zejména pohledávky na náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, o níž je vedeno soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 8/2023 a dále zejména pohledávky na náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, když nárok na náhradu škody byl uplatněn u Ministerstva spravedlnosti České republiky dne 3. 8. 2023)

(dále jen „Předmět prodeje č. 2“)

(Předmět prodeje č. 1 a Předmět prodeje č. 2 společně dále jen „Předmět prodeje“).

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží Přihlášku s Nabídkou kupní ceny (dále pouze „Přihláška s Nabídkou“) ve lhůtě do 15. 12. 2023 10:00, tj. do Dne otevření Nabídek ve smyslu těchto Podmínek. Přihláška s Nabídkou musí být opatřena podpisy osob oprávněných jednat jménem Uchazeče a musí být předložena písemně osobně v sídle Insolvenčního správce nebo doručena ve stanovené lhůtě na uvedené sídlo Insolvenčního správce doporučenou poštou.

Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa:            Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, PSČ 140 00

K rukám:          Mgr. Petr Matějka

Telefon:           608 240 013

E-mail:             matejka@administraceinsolvenci.cz

Seznam příloh:

Podmínky výběrového řízení

Příloha č. 1 – Přihláška k účasti

Příloha č. 2 – Nabídka na koupi


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!