VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ U dlužníka RAY-ON a.s. k spis. zn. KSBR 54 INS 27134 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.02.2024
15.03.2024

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. tímto vyhlašuje veřejné výběrového řízení na prodej položky majetkové podstaty č. 56 soupisu majetkové podstaty dlužníka spol. RAY-ON a.s., se sídlem Mečová 358/8, Brno, IČO: 27359760 k spis. zn. KSBR 54 INS 27134 / 2015.

Předmět Výběrového řízení

Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:

 • 1 ks akcie společnosti ENERGY WAY, a.s., IČ 282 31 759, se sídlem Přístavní 483/27, 400 07
  Ústí nad Labem ve jmenovité hodnotě 5.150.000 Kč (sepsáno v soupisu majetkové podstaty
  Dlužníka, který je založen pod číslem B-62, jako položka č . 56)

(dále jen „Předmět prodeje “)

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží Přihlášku s Nabídkou kupní ceny (dále pouze „Přihláška s Nabídkou“) ve lhůtě do 15. 3. 2023 10:00, tj. do Dne otevření Nabídek ve smyslu těchto Podmínek. Přihláška s Nabídkou musí být opatřena podpisy osob oprávněných jednat jménem Uchazeče a musí být předložena písemně osobně v sídle Insolvenčního správce nebo doručena ve stanovené lhůtě na uvedené sídlo Insolvenčního správce doporučenou poštou.

Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa:            Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, PSČ 140 00

K rukám:          Mgr. Petr Matějka

Telefon:           608 240 013

E-mail:             matejka@administraceinsolvenci.cz

Seznam příloh:

Podmínky výběrového řízení

Příloha č. 1 – Přihláška k účasti

Příloha č. 2 – Nabídka na koupi


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!