výzva spolkům k převzetí jmění HSTS Olomouc v likvidaci podle § 271, 272 Oz

Značka: hsts

Cena: 0 Kč

Typ ceny: Dohodou

Adresa: https://mapy.cz/s/lolejetome

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

03.05.2023
30.06.2023

Výzva dle §271 a § 272 z.č. 89/2012 Sb.

adresovaná spolku/spolkům,

aby se přihlásily za účelem převzetí jmění likvidovaného spolku

Hanácký svaz technických sportů „v likvidaci“, IČ 19012420, se sídlem Samota 277, Olomouc

zastoupen likvidátorem Mgr. Bohdana Šocová, likvidátor, insolvenční správce se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, IČ 73117170, jmenovaný usnesením KS v Ostravě, pob. v Olomouci č.j. 30 Cm 126/2017-27 ze dne 6.11.2017, které nabylo právní moci dne 8.12.2017

vyzývá spolky, jež splňují níže uvedená kritéria, aby se přihlásily likvidátorovi, za účelem převzetí jmění podle § 271 a 272 z.č. 89/2012 Sb. likvidovaného spolku Hanácký svaz technických sportů „v likvidaci“, IČ 19012420, se sídlem Samota 277, Olomouc, kterým je:

stavba Medlov čp. 308na pozemku p.č. 948 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, výměra 174 m2, k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov, bez pozemku Ocenění z 3.12.2020 na částku 208.530,00 Kč 

Závazky/závady

 1. závady: stavba je užívání bezesmluvně třetí osobou (fyzická osoba), movité věci ve stavbě nejsou majetkem likvidovaného spolku
 2. Likvidátor nebude zpeněžovat majetkovou podstatu prodejem (§ 271 OZ), závazky za období likvidace se zavazuje uhradit zájemce o převzetí jmění (§ 272/2 OZ).Zájemce prohlašuje, že je připraven složit k rukám likvidátora finanční částku, která pokryje závazky za období likvidace, orientačnívyčíslení činí do cca 75.000,00 Kč (kalkulace nákladů viz příloha).
 3. Kvalifikační kritéria

– Adresátem výzvy je spolek podle § 214 a násl. z.č. 89/2012 Sb. obč. zákoník, jež aktivně vykonává činnost a splňuje podmínky uvedené v § 271 a § 272 z.č. 89/2012 Sb. (obč. zákoník)

Kvalifikační kritéria je spolek povinen prokázat: (viz příloha) 

 1. Hodnotící kritéria :

– Zájemce prokáže, že jeho účelem činnosti dle stanov a podle zápisu ve spolkovém (veřejném) rejstříkuza dobu min. 5 let zpětně, je činnost obdobná likvidovanému spolku, tj. sdružování zájemců o sportovní střelbu, branně-technické sporty, případně další technické sporty a činnosti“, (naplnění podmínek § 272/2 obč. zákoníku),

– spolek musí prokázat, že svou činnost v souladu se stanovami aktivně vykonává, tj. min. 5 let zpětně, v rozsahu prokázání naplňování účelu, za kterým je založen,

– spolek min. 1x ročně svolává schůzi nejvyššího orgánu, která je usnášeníschopná (má dostatek členů)

– finanční připravenost – na výzvu likvidátora složit finanční částku, která pokryje náklady likvidace do 100% (shora je uveden orientační výpočet, podle stavu k závěru roku 2023)

– přednost má spolek, jež aktivní v katastru Medlov u Uničova, obec Uničov (má zde umístěno skutečné sídlo nebo organizační složku).

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidátor

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

dat. schránka: b7yyfne, e-mail: olomouc@e-advokati.com

Kontakt pro další informace: 585 205 508

olomouc@e-advokati.com

 

Lhůta pro podání nabídek: 30.6.2023 do 24:00 hod.

Úplný text výzvy je ke stažení na webových stránkách likvidátora  zde. 

 

V Olomouci dne 24. dubna 2023

Mgr. Bohdana Šocová

likvidátor

Podáním nabídky se zájemce zavazuje dodržet podmínky této výzvy.

V ……………………… dne …………………….

Zájemce: ………………………………………………………………… IČO ………………………..

sídlo: ……………………………………………………………………

zastoupen/jednající osoba/osoby……………………………………… , funkce: ……………………….


Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Šocová olomouc@e-advokati.com
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.06.2023 15.07.2023 Liberecký kraj 114000 Kč Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 30.11.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 15.05.2024 Celá ČR
  Zlínský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 27.06.2023 Celá ČR 702 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!