Zpeněžení pohledávek z obchodního styku

Značka: 418/2018 po

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Pohledávky

17.08.2022
21.09.2022

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka Prime Hide, spol. s r.o. – KSHK 40 INS 418/2018 nabízí k prodeji nejvyšší nabídce  pohledávky  sepsané v  soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.d. B-301.

Pohledávky insolvenční správce bude zpeněžovat na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, pokud se jedná o pohledávky nesloužící k zajištění, pohledávky zajištěné pro zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s. zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele. Pohledávky jsou zpeněžovány jako soubor.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, 

– zaplacení kupní ceny před uzavřením smlouvy o úplatném postoupení pohledávek,

– převzetí dokumentů v místě samém – Praha  – náklady na dopravu a převzetí jdou k tíži kupujícího

– lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

– insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. datovou schránkou na ID DS: qwzyhs7, resp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.


Informace o zadavateli

Daniela Urbanová prodej@avocate.cz Na Příkopě 988/31, Staré Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.09.2022 31.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 31.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 31.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2022 15.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!