·podíl ve výši 1/6 na pozemcích zapsaných na LV 210 v katastrálním území Kyšice, KSPH 70 INS 9632 / 2019

Cena: 36000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

11.01.2023
30.01.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPH 70 INS 9632 / 2019 dlužníka Ladislav Pátek, r.č. 661204/0204, bytem Velvarská 136, 274 01 Slaný a spoludlužníka Jana Pátková, r.č. 685801/2073, bytem Velvarská 136, 274 01 Slaný následující majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty:

·podíl ve výši 1/6 na pozemcích zapsaných na LV 210 v katastrálním území Kyšice, a to pozemcích parc.č. 622/26, orná půda a parc. č. 622/34 zapsaných v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 3

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.

 1. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
 2. e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
  f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
  g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
 3. h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 30.01.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
 4. i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy a odvezení zakoupených věcí.

 

 

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!