1/2 bytu v Novém městě nad Metují

Značka: KSHK 70 INS 9658/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

04.04.2022
04.05.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

spoluvlastnický podíl 1/2 na bytu č. 312/3 v budově č.p. 312 na parcele parc. č. St. 619, s podílem o velikosti 9522/98770 na společných částech domu a pozemku, v obci a části obce Nové město nad Metují, kat. úz. Nové město nad Metují, zapsáno na LV č. 3916 (byt) a 3234 (budova a pozemek).

 Byt 2+1; výměra cca 86 m2 + sklep 8,7 m2; přízemí (I.NP); vytápění akumulační kamna (plyn není v bytě zaveden); byt v původním stavu.

Nemovitosti jsou užívány k bydlení vlastníkem a jeho rodinou. Prohlídky lze domluvit na tel. č. 704 411 071.

Závazné nabídky doručte nejpozději do 4.5.2022 na adresu: JUDr. Jaroslav Svoboda, advokát, Heršpická 800/6, 639 00 Brno, nebo emailem: svoboda.jar@gmail.com. V nabídce uveďte přesnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, rod.č./IČO, bydliště/sídlo) a telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

– správní poplatek KÚ hradí kupující

– věc se prodává „jak stojí a leží“, tj. včetně všech (i skrytých) vad

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Jaroslav Svoboda svoboda.jar@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!