1/2 podíl pozemek Raspenava

Značka: KSLB 82 INS 4097 / 2020 Červinka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

06.02.2023
07.04.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci, v.o.s.,., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Roman Červinka a Yveta Červinková v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSLB 82 INS 4097 / 2020  u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci.

Předmět prodeje:

Konkrétně jde o zpeněžování pol. č. 1 soupisu majetkové podstaty (spoluvlastnický podíl na nemovitosti  – podílu ve výši id. ½ na pozemku 2076/2, zapsané na LV 742, k. ú. Raspenava).

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který je přílohou inzerce a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí 60 000,-Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 7.4.2023 na adresu:

lenger@insolvence-is.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!