1/6 bytové jednotky v Chotěboři

Cena: nabídněte Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

20.04.2024
10.05.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Josefa Musila, sp. zn. Insolvenčního řízení KSPA 60 INS 5450/2019, nabízí k prodeji tuto položku majetkové podstaty:

 

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 nemovitostech, zapsaných na listu vlastnictví č. 3842 pro obec a katastrální území Chotěboř jako:

– bytová jednotka č. 1144/18, vymezená podle z. č. 72/1994 Sb. v budově čp. 1143, 1144, Chotěboř, postavené na pozemcích č.  1477/4 a 1477/5 – zastavená plocha a nádvoří

– podíl 101/2500 na společných částech domu

– podíl 101/2500na pozemcích č. 1477/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 1477/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 1477/11 – ostatní plocha

vše obec a katastrální území Chotěboř.

 

Podle znaleckého posudku znalce Ing. Zdeňka Langpaula, č. 10 /2023 ze dne 30. 7. 2023 činí cena obvyklá spoluvlastnického podílu ve výši 1/6, tj. spoluvlastnického podílu dlužníka 400.000,- Kč.

Bytová jednotka  je v současné době užívána jednou ze spoluvlastnic.

 

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce
 • Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy
 • Zpeněžení a odsouhlasení kupní ceny podléhá souhlasu insolvenčního soudu.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložení nabídky bez uvedení důvodu., právo zrušit tuto nabídku ke zpeněžení či změnit její podmínky a dále případně vyzvat zájemce o navýšení nabídnuté kupní ceny.

 

Podrobnější informace vám podá přímo insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková, tel. 606614681.

 

Nabídky prosím podávejte písemně ve lhůtě do 10. 5. 2024, mailem k rukám insolvenční správkyně: stankova.ak@email.cz

Do předmětu uveďte: Sp. zn. KSPA 60 INS 5450/2019

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!