100% obchodní podíl na společnosti Michaela Gautam, spol. s r.o. a pohledávka za spol. Michaela Gautam, spol. s r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

07.05.2024
10.06.2024

Insolvenční správce dlužnice Michaela Gautam, nar. 25.1.1987, trvale bytem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, nabízí k prodeji majetek, který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužnice (zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.d. MSPH 92 INS 2075/2023-B-34 pod položkami č. 3 a 10 následujícím způsobem:

 • 100% obchodní podíl na společnosti Michaela Gautam, spol. s r.o., IČ: 058 78 110, se sídlem Buchovcova 1731/1, Žižkov, 130 00 Praha 3.
 • pohledávka v celkové výši 233.619,43 Kč za společností Michaela Gautam, spol. s r.o., IČ: 058 78 110, se sídlem Buchovcova 1731/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, z 15 provozních zápůjček poskytnutých v období roku 2022 v celkové výši 233.619,43 Kč, z toho 3 vklady hotovosti dlužnicí v souhrnné výši 138.000,- Kč, 4 úhrady přijatých faktur od společnosti Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC (USA) v souhrnné výši 91.833,23 Kč (3.689,01 EUR) a 8 úhrad dalších nákladů (poštovné, parkovné, poplatky…) společnosti v souhrnné výši 3.786,20 Kč.

Prodej tohoto majetku se uskuteční za následujících podmínek:

 • společný prodej/postoupení obou položek majetku za nejvyšší soubornou nabídkovou cenu,
 • cena bude uhrazena před nebo při uzavření převodní/postupní smlouvy, nejpozději 14.6.2024 (pozdější úhrada není možná),
 • nabídku je třeba zaslat nejpozději do 10.6.2024 na e-mail info@hlistapril.cz (na nabídky došlé později nebude brán zřetel),
 • na emailu info@hlistapril.cz je také možné získat bližší informace a podklady k oběma položkám majetku, které má správce k dispozici.

Došlé nabídky správce vyhodnotí a určí vítěznou nabídku dne 11.6.2024. Převodní/postupní smlouva bude uzavřena nejpozději dne 14.6.2024.

 

Informace o zadavateli

pril@hlistapril.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!