100 % obchodní podíl ve společnosti MMC s.r.o., IČ: 46887326

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

09.06.2022
23.08.2022

Insolvenční správce nabízí ke koupi obchodní podíl ve výši 100 %, odpovídající vkladu ve výši celkem 340 000 Kč do základního kapitálu společnosti MMC s.r.o., IČ: 46887326, Rubešova 637/21, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek: – prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, – písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: vrazelova@kopriva-horak.cz, – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, – kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku, – prodej obchodního podílu ve stavu jak stojí a leží, – v nabídce uvede své identifikační údaje. Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek. Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Informace o zadavateli

Kopřiva - Horák v.o.s. insolvenční správce vrazelova@kopriva-horak.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!