100% podíl na základním kapitálu společnosti Alimentari Delia CZ s.r.o.

Značka: MSPH 59 INS 5217 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

21.03.2023
02.05.2023

Insolvenční správce dlužníka Potraviny Delia CZ a.s., IČ: 05803187, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 (dále jen „Dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 5217 / 2021, nabízí z majetkové podstaty Dlužníka majetek zahrnutý do Soupisu majetkové podstaty Dlužníka, a to konkrétně položku uvedenou v části V. Ostatní majetek pod číslem 1:

100% podíl na základním kapitálu společnosti Alimentari Delia CZ s.r.o., IČO: 07096968, Sídlo: Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53204749

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedený majetek Dlužníka k přímému prodeji za podmínek:

– Souhlas insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu.
– Inzerce bude zveřejněna nejméně 30 dní na internetových serverech www.burzaspravcu.cz, www.bazos.cz, www.asis.cz.
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude odsouhlasena zástupcem věřitelů.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Lhůta k podávání nabídek je do 24.4.2023 (14:00 hod).
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Výběrové řízení nemá ani charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2023 16.08.2023 Jihomoravský kraj 501000 Kč Nejvyšší nabídka
  09.05.2023 21.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2023 08.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!