2x Škoda Octavia Sedan z insolvenčního řízení

Značka: MSPH 98 INS 6546/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

17.05.2022
20.06.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Salus domine a.s., IČO: 278 19 647, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 6546/2021.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek – 2 ks osobních automobilů. Majetek je uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 15.2.2022 pod číslem dokumentu B-34. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

1 – Škoda Octavia Sedan RZ 2AV4156, první zaevidování 24.4.2012, barva: bílá, VIN: TMBDA41Z8C2169047

2 – Škoda Octavia Sedan RZ: 4AD8010, první zaevidování 16.7.2014, barva: bílá, VIN: TMBAG7NE1E0211745

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí položku soupisu majetkové podstaty číslo 1 k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zástupcem věřitelů.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v částce bez DPH (Dlužník je plátce DPH) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 20.6.2022 (12:00 hod).

Prohlídka vozidel je možná dne 20.6.2022 v Praze 5 mezi 8.00 a 10.00 po předchozí domluvě.

Minimální nabídka 80 000 Kč + DPH za položku č. 1 (Stav tachometru cca 205 000 km, STK do 26.6.2022)
Minimální nabídka 130 000 Kč + DPH za položku č. 2 (Stav tachometru cca 227 000 km, STK do 30.7.2022)


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 01.07.2024 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!